Bilimsel Çalışmalar

BİLİMSEL KONGRE VE SEMPOZYUM KATILIMLARI – TEBLİĞ SUNUMLARI

 • Türkiye’de Seramik Ortamının Tanıtılması Sempozyumu: “Seramik Ortamı Güncel Yaşama Ne Ölçüde Girmiştir ve Hangi Biçimlerde Görülmektedir”, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul , 1978

 • Dünyada Sanat ve Mimarlık Sempozyumu : “Son Yüzyılda Toprak Sanatlarının Teknolojik Evrimi ile Sanatsal İçeriğinin Değişimi”, Mimar Sinan Üniversitesi, 1983

 • I.Ulusal Kil Sempozyumu : “Seramik Teknolojisinde Kil Minerallerinin Yeri “, Çukurova Üniversitesi, Adana, 1983

 • SERPOCAM (Seramik-Porselen-Cam) , Seramik Sanatının Evrimi ve Günümüzdeki Uygulamalar : “Son Yüzyılda Toprak Sanatlarının Evrimi”, Odakule, İstanbul, 1984

 • Seramik Teknik Kongresi : “Seramik Gıda Kaplarında Kurşun ve Kadmiyum Çözünürlüğü”, T.M.M.O.B. Kimya ve Metalürji Mühendisleri Odaları, Maden Tetkik Arama (MTA) Enstitüsü, Ankara, 1985

 • II.Ulusal Kil Sempozyumu : “Seramik Ürünlerde Sınıflama Tarzları”, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1985 (PDF Doküman)

 • 5. Sanat Bayramı – Sanat ve Gençlik : “Yaratıcılığın Yaşam Süreçlerindeki Boyutları”, Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul, 1985

 • Seramik Teknik Kongresi : “Spinel Sistem Boyama Malzemeleri”, T.M.M.O.B. Kimya ve Metalürji Mühendisleri Odaları, Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul, 1985

 • III. Ulusal Kil Sempozyumu : “Yapı Elemanı Olarak Kullanılan Endüstriyel Kil Ürünleri”, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 1987

 • Seramik ve Cam Kompozitler Semineri : “Tek Bileşikli - Özel Seramik Sistemler ve Elektro – Seramiklerde Genel Sınıflama”, İstanbul Teknik Üniversitesi – Boğaziçi Üniversitesi, İ.T.Ü. Maslak Kampüsü, İstanbul, 1987

 • Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (Tübitak) – Bilim ve Teknik Dergisi : “Gıda Kaplarıyla Taşınan Lezzetli Zehirler”, Sayı: 235, s. 22-23, Ankara, 1987

 • IV. Ulusal Kil Sempozyumu : “Kaplama Seramiklerinde Konvansiyonel Standartlar”, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 1989 (PDF Döküman)

 • Mahmut Sayın Kil Sempozyumu : “Arkeolojik Kil Eser Buluntuları ile Seramik Ürünlerin Yapımında Minerolojik Çevre İlişkileri”, Çukurova Üniversitesi, Adana, 1991

 • Konferans : “Rönesans Dönemi Mayolikaları”, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 1991

 • Yurtiçi ve Yurtdışı Türk Eserlerin Dünü ve Bugünü Sempozyumu : “Seramik Eserlerin Onarım ve Korunmalarında Malzeme Bilgisi ve Üretim Teknikleri İlişkisi”, Trakya Üniversitesi, Edirne, 1992

 • Uluslar arası Seramik Kongresi : “Ürün ve Dekor Tasarımında İnsan Faktörü”, Türk Seramik Derneği, İstanbul, 1993

 • Endüstriyel Seramik Tasarımı Semineri : “Endüstriyel Seramik Tasarımında Belirleyici Faktörlerin İrdelenmesi”, Türk Seramik Derneği, İstanbul, 1993

 • VI. Ulusal Kil Sempozyumu : “Sır Bileşimlerine Kil Minerali Katkısı ve Yüzey Görünüme Etkileri”, Kil Bilimleri Türk Milli Komitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 1993

 • Seramik Sırları Semineri : “Sırların Renk Oluşumlarında Isıl Etkileşim”, Türk Seramik Derneği – Ege Ferro, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 1993

 • II. Uluslararası Seramik Kongresi : “Seramik Üretiminde Kullanılan Boyar Maddeler Üzerine Deneysel Çalışma”, Türk Seramik Derneği, İstanbul, 1994

 • Seramik Endüstrisinde Tasarım ve Dekor Semineri : “Tasarımcının Sosyal Kimlik ve Eğitim Süreci ile Endüstriyel Tasarıma Katılımı”, Türk Seramik Derneği, İstanbul, 1995

 • VII. Ulusal Kil Sempozyumu : “Kobaltlı Safir Mavisinin Kompozisyon Özellikleri”, Hacettepeli Yerbilimciler Derneği – Kil Bilimleri Türk Milli Komitesi, Ankara, 1995

 • ODTÜ 60.YIL / ODTÜ Sanat 17  “Bakmak ve Görmek”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 2016  (PDF Doküman)

 • Osmanlı Dünyasında Kültürel Karşılaşmalar ve Sanatsal Yansımaları / Prof.Dr.Filiz Yenişehirlioğlu’na Armağan :   “Osmanlı ile Batı Dünyası Arasındaki Kültürel Etkileşimin Düşündürdükleri”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat     Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi,    Ankara, 2016  (PDF Doküman-1)  (PDF Doküman-2)

 • Konferans: "Türkiye'de Eğitim Sorunları ve Seramik Eğitiminin İrdelenmesi", Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Eskişehir, 2017