Ders Disiplini

DERS DİSİPLİNLERİ

1972 – 1987 YILLARI ARASINDA İSTANBUL DEVLET GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ ve MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 

Eğitim Programlarında Tülin AYTA’ nın Sorumlu Bulunduğu Mesleki Disiplinler 

Uygulamalı Sanatlar Bölümü

 • Seramik Anasanat Dalı :
  Lisans Programı: Seramik Temel Tasarımı (1-2 ve 3-4 Sömestr)
  Yüzeysel Tasarım (3-4 ve 5-6 Sömestr)
  Teknik Dekor Uygulamaları (5-6 ve 7-8 Sömestr)

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü 
  Yüksek Lisans Bölümü : Danışmanlık
  Tasarım / Proje
  Tez Semineri

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü 
  Sanatta Yeterlik ve Doktora Bölümü : Danışmanlık
  Tasarım / Proje
  Tez Semineri

1986 - 1996 YILLARI ARASINDA TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE MESLEK YÜKSEK OKULU

Eğitim Programlarında Tülin AYTA’nın Sorumlu Bulunduğu Mesleki Disiplinler

Teknik Programlar – Seramik Bölümü :

Tasarım ve Uygulama (1-2-3-4 Sömestr)
Süsleme Yöntemleri (1-2-3-4 Sömestr)
Sır Teknolojisi (1-2-3-4 Sömestr)
Üretim Teknikleri (3-4 Sömestr)

FEN – EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
Yüksek Lisans Dersleri - 
Arkeoloji Anabilim Dalı : Antik Çağda El Sanatları ( 1-2 Sömestr)
Sanat Tarihi Anabilim Dalı : Kültür ve Sanat (1-2 sömestr)

 

Tezler  ve  Seminerler 

Tülin AYTA yönetiminde tamamlanan Seminer, Lisans, Yeterlik, Yüksek Lisans Tezleri: Trakya Üniversitesi 1986 - 1996

Osmanlı Dönemi Saray Giysileri ile Çini Bezemelerde Kullanılan Motif ve Kompozisyonların Üslup Açısından İncelenmesi;

Hitit Mühürleri Bezeme Motifleri;

Kırklareli Tümülüslerinden Çıkarılan Madeni Eşya Bezemeleri;

Doğu Trakya’da İlk Tümülüs Araştırmaları / Pınarhisar-İslâmbeyli  A Tümülüsü;

Kırklareli Tümülüsleri;

Bibliyografya Çalışması: İlk Anadolu Şehirleri;

Antik Çağ El Sanatları;

Seramik Sanatının Gelişim Evreleri

Trakya’da Osmanlı Dinsel Yapıları Dış Mekânlarında Seramik Malzemelerin Kullanımı;

Osmanlı Dönemi Edirne Dinsel Yapılarında Seramik Kullanımı;

Edirne / Sarayiçi Yüzey Araştırmaları – Sırlı/Sırsız Buluntu Etütleri;

Trakya Yüzey Araştırmalarındaki Seramik Buluntuların Renk-Dekor-Biçim Özellikleri İncelemesi;

Trakya Seramik Malzeme Buluntularında Bölgesel Özelliklerin Karşılaştırmalı Etüdü;

Arkaik Attik Keramikleri Savaş Sahnesi Bezemelerinde Görülen Savaş Aletleri Etüdü;

Arkaik Attik Keramikleri Cenaze ve Ölü Gömme Törenleri Kompozisyon Düzenlemelerinin Karşılaştırmalı Etüdü;

Arkaik Yunan Seramiklerinde Görülen Üslup Özellikleri;

1930-1940 Dönemi Orta Avrupa Plastik Sanatlar ve Endüstriyel Seramikler Arasında Tasarım İlişkileri;

1930-1940 Dönemi Orta Asya Plastik Sanatlarının Endüstri Seramikleri Üzerindeki Tasarım Etkileri;

1930-1950 Dönemi Orta Avrupa’da Endüstriyel Seramik Sanatının Gelişimi;

Edirne Su Kültürü Eserleri Üzerlerindeki Bitkisel Motiflerin Osmanlı Dönemi Seramik Bezemeleriyle Karşılaştırılması;

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Sırlı/Sırsız Seramik Eşyada Bitkisel ve Hayvansal Motifler ve Bunların Kaynakları;

Konu Önerileri:

Prehistorya Dönemi Dinsel Tören Kapları İncelemesi;

Kullanım Alanları ve Biçimlerine Göre Mısır ve Yakın Doğu Tören Kapları İncelemesi: Figürinler – Tütsü Kapları – Tek Renkli Boyalı Kaplar – İnsan ve Hayvan Figürlü Kaplar, Kaynakları ve Gelişimleri;

Neolitik Çağ Avrupa Pişmiş Toprak Kaplarındaki Benzerlik ve Etkileşimler;

Arkaik Dönem Uzak Doğu İnsan ve Hayvan Figürlü Kompozisyonlar;

Antik Çağ Terra – Cotta İçki Kaplarında Renk ve Dekor Etiütleri;

İnsan ve Hayvan Figürlü Kapların Kaynakları ve Gelişimi;