Kitaplar

 

Kitap

Doküman

Fayans Mamullerin Yapısal Özellikleri Üzerine İnceleme

Rönesans Dönemi Mayolikaları

Seramik Sırları - Çeviri

Toprak Sanatlarında Dekoratif Uygulama Yöntemleri, Anadolu Üniversitesi Yayınları No.3468, Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları No.92, Eskişehir, 2017 

Toprak Sanatlarında Teknik Terimler Sözlüğü, İstanbul, 2018